Advokátní kancelář Chocholova & Podskalská

Profil kanceláře

Advokátní kancelář Chocholová & Podskalská byla založena v roce 2005. Poskytuje komplexní právní služby podnikatelským subjektům (např. v segmentech stavebnictví, realitní činnost, správa majetku, pojišťovnictví, investiční zprostředkování, průmyslová a potravinářská výroba, IT technologie, veterinární právo, vnitrostátní a mezinárodní doprava, obchod a služby, zprostředkovatelská činnost, spotřebitelské úvěry, a další), jiným právnickým osobám (např. státní orgány, nadace, občanská sdružení) jakož i fyzickým osobám (zde zejména v oblasti trestního, občanského a pracovního práva, exekuce a oddlužení).